Wedge Pan L8CB3 
9" dia., Impression: 3-1/2" X 1" 
$26.50
Mini Cake Pan L7B3 
12-3/4" x 11-3/16"., 1" depth 
$40.00
Muffin Pan L5P3 
7-1/2" x 5-1/4"., 1-1/2" depth 
$19.00
Loaf Pan L4LP3 
10-1/4" x 5-1/8", 2-7/8" depth 
$20.00
Jumbo Chef's Platter LJSCP3 
12" x 15" 
$28.00
Round Mini Server LMSRD 
14 oz., 6-3/8" dia., 1-1/16" depth 
$13.00
Oval Mini Server LMSOV 
9 oz., 1-1/16" depth 
$13.00
Rectangular Mini Server LMSRC 
10 oz., 1-1/16" depth 
$13.00
Divided Rectangular Mini Server LMSDRC 
12 oz., 1-1/16" depth 
$16.00
Square Mini Server LMSS 
10 oz. square, 1-1/16" depth 
$13.00
Round Bowl Mini Server LMSB 
12 oz., 5" dia., 1-5/8" depth 
$13.00
Oval Server LOSD 
36 oz., 12-1/2" length, 1-5/8" depth 
$19.00

1 .. 2 3 4 5 6 .. 8